Tema 2022-24: Kor og køn

KORLIV (dengang FUK) vedtog på sit repræsentantskabsmøde i marts 2021 at sætte fokus på kønsbalancen i kirkekorene i arbejdsplanen for 2022. Det er siden hen besluttet at fortsætte temaet i 2023-24.

Baggrunden for dette var, at medlemsundersøgelsen fra 2020 viste, at piger/kvinder er langt i overtal blandt sangerne i vores medlemskor. Ni ud af ti korsangere er piger/kvinder, mens blot én ud af ti er drenge/mænd.

Tendensen synes at være generel. Således viser en landsdækkende kortlægning af dansk korliv i 2021/2021 fra Augustinus Fonden og Sangens Hus en 75:25 ratio i forholdet mellem kønnene – i pigernes/kvindernes favør.

Projektets formål og indhold
1) Videnindsamling
At indsamle og formidle viden om kønsbalancen i dansk korliv - såvel specifikt blandt Folkekirkens Ungdomskors medlemskor som i korlivet generelt - samt via afdækning og videndeling af den internationale forskning på området.

2) Erfaringsudveksling
At etablere netværk for deling af erfaringer med at motivere, interessere og arbejde mu-sikpædagogisk med drenge/mænd i en korsammenhæng.

3) Holdningspåvirkning I samarbejde med andre interessenter at gennemføre en handlings- og kommunikations-indsats, der skal formidle budskabet om, at korsang også er for drenge – og herigennem få flere drenge til at vælge at synge i kor.

Det er projektets overordnede mål at skabe en varig kulturændring i forhold til forestillingen om kor og køn i retning af en større forståelse for og accept af, at korsang er for alle uanset køn. Dette gælder både indenfor folkekirkens kor og i det øvrige korliv såvel som i samfundets dannelsesbærende institutioner (folkeskolen, kommunale musikskoler, konservatorier, kirkemusikskoler etc.).

Kontakt:
Projektleder Thomas Halfdan Breck - kommunikation@korliv.dk

Læs mere:
Kornyt 2/2021 - Tema om Kor og køn

Kønsparadokset i sangkulturen - artikel udgivet i samarbejde med Videncenter for Sang (oktober 2022)