Netværk for drengekor

(12. maj 2022) Netværk for drengekor er et nystartet initiativ, som skal understøtte videndeling og erfaringsudveksling mellem de danske drengekor, fx på områder som rekruttering, fastholdelse, pædagogiske metoder og repertoirevalg.

Netværket etableres i maj 2022, og det er meningen, at dets mål og arbejdsopgaver skal drøftes og meddefineres af deltagerne i netværket. Der lægges vægt på involvering og medejerskab, som vi ser som helt afgørende for netværkets succes.

Hvem kan deltage?
Deltagerne i netværket er danske drengekor repræsenteret ved deres korledere/dirigenter eller andre centrale personer omkring koret. Netværket er åbent for såvel medlemmer af KORLIV som ikke-medlemmer.

Vi sender invitationer ud til potentielle medlemmer af netværket i maj 2022. Deltagerne mødes første gang i i juni 2022 og herefter tre-fire gange om året, heraf én gang fysisk og resten via digitale møder. 

Hvem faciliterer netværket?
Netværket faciliteres af KORLIV’s sekretariat, som udsender deltagerlister, planlægger og indkalder til møder samt tager referat af møderne og følger op på konkrete indsatser.

Det indholdsmæssige arbejde (idéudvikling, inddragelse af eksterne bidragydere samt projekter og deres realisering) udføres af netværkets medlemmer. Relevant materiale og informationer deles af netværkets medlemmer via en lukket gruppe på Facebook, som administreres af KORLIV.

Hvad er baggrunden?
KORLIV’s hovedbestyrelse vedtog på sit møde den 7. februar 2022 – som led i temaet om Kor og køn – at facilitere et netværk for drengekor. Baggrunden var, dels at langt færre drenge end piger vælger at synge i kor, dels at et sådant netværk var blevet efterspurgt på et dialogmøde med interessenter den 2. december 2021.

Vil du vide mere om Netværk for drengekor, eller er du interesseret i være med i netværket, så kontakt Thomas Halfdan Breck på kommunikation@fuk.dk eller telefon 52 17 58 88.