Info om børns medvirken i gudstjenester mv.

Flere medlemmer har henvendt sig til KORLIV - Folkekirkens Kororganisation om hvilke regler, der gælder for medvirken ved gudstjenester og koncerter for så vidt angår børn under 13 år.

På den baggrund har KORLIV drøftet forholdene og bringer her en henvisning til information om reglerne mv.

Hvis der er spørgsmål vedrørende reglerne, kan menighedsrådet kontakte Landsforeningen af Menighedsråd for juridisk bistand.