2021/22-projektet "Vi synger sammen"

"Vi synger sammen" henvender sig elever i indskolingen med tilbud om glædesfyldt samvær med sang under ledelse af en dygtig korleder. Formålet er at styrke og udvikle sang-samarbejde mellem kirke og skole, samt generelt at styrke den lokale korleders forankring i lokalsamfundet, som en af byens centrale musikfagligheder. 

Få støtte til dit projekt
KORLIV har fået midler fra Ole Kirks fond, som er øremærket til projektet. Det betyder, at du som korleder i "Vi synger sammen" bliver du lønnet for din undervisning. Honoraret er på 400 kr. pr. korlektion. Hvis du er fuldtidsansat i kirken, kan du om nødvendigt aftale med din arbejdsgiver at du, uden det går ud over dit faste arbejde, kan gennemføre projektet som et enkeltstående ekstra job (på linje med andre bijobs).

Du har forskellige muligheder for at sammensætte dit eget projekt. Det eneste vi beder om, hvis du deltager er, at du efter endt projektperiode udfylder en evaluering. Evalueringerne vil (anonymt) blive samlet i en ”erfaringsbank”, som er tilgængelig for KORLIV's medlemmer. Læs mere og få inspiration til samarbejdet mellem kirke og skole her.

Sådan søger du
Vi vurderer, at med de midler vi har til rådighed, kan der igangsættes 8-10 "Vi synger sammen"- projekter fordelt over hele landet. For yderligere information og interesse i deltagelse i projektet, skriv  til: Anne-Kari Ferenczi på annekari.ferenczi@gmail.com

Læs om projektmuligheder og find en interessetilkendegivelse her

Find en skabelon for et brev til skolen om deltagelse i projektet her

 

OBS: Fristen for at deltage i "Vi synger sammen" er rykket til 1. november 2022.

PS: Selv om du tidligere har været tilmeldt "Alsang i indskolingen" og gennemført helt eller (pga. corona) delvist, får du på linje med andre korledere samme mulighed for at deltage igen.