Korkonsulenterne

Som medlem af Folkekirkens Ungdomskor har du mulighed for at benytte dig af korkonsulenterne, der står til rådighed med råd og vejledning omkring korarbejdet. Et tilbud, der retter sig mod korledere, der har brug for korfaglig sparring, bistand og inspiration. Også menighedsråd og andre af kirkens ansatte kan gøre brug af tilbuddet.

Eksempler på faglig rådgivning:

 • Ideer og hjælp til opstart af kor
 • Faglig sparring omkring konkrete korfaglige udfordringer, såvel pædagogisk som musikalsk
 • Nye ideer til korprøvens forløb og indhold
 • Ideer til tilrettelæggelse og udvikling af korprøver og korsæson
 • Inspiration til korets repertoire
 • Integrering af hørelære, nodelæsning, musikteori og gudstjenestelære i korprøven
 • Det korfaglige arbejde med korklang og stemmebrug
 • Spørgsmål om aflønning af korsangere
 • Inspiration til samarbejde med den lokale skole om korsang
 • Sparring omkring ledelse, autoritet og rollen som korleder
 • Etablering af ERFA-gruppe/kontakt til andre korledere

Kontakten kan foregå pr. telefon, pr. mail, eller din lokale korkonsulent kan komme på besøg hos dig. Enten til et uformelt møde eller med et besøg ved korprøven, hvor korkonsulenten deltager.

Mange korledere står meget alene med korarbejdet, og derfor er det konstruktivt for mange korledere at henvende sig til den lokale korkonsulent – en fagkollega – som man kan vende stort og småt med.

Find kontaktoplysninger på din lokale korkonsulent her

Kalender


21. juli 2023

Kl. 10:00 KORLIVs Ungdomslederkursus

23. juli 2023

Kl. 10:00 Sommerskolen 2023

07. oktober 2023

Kl. 10:00 Dobbeltstævne i Gullestrup Kirke


Se hele kalenderen