Årsmøde 11. marts 2022 på Dalum Landbrugsskole ved Odense

Folkekirkens Ungdomskors års- og repræsentantskabsmøde finder i år sted

Fredag den 11. marts 2022
på Dalum Landbrugsskole,
Landbrugsvej 65, 5260 Odense.

P R O G R A M

Kl. 10.00 Ankomst og kaffe
Kl. 10.45 Velkomst og sang
Kl. 11.00 Oplæg om ’Kor og køn’ - Margareta Raab, leder af Uppsala domkirkes drengekor og pigekor.
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Repræsentantskabsmøde – del 1
Kl. 15.00 Kaffepause
Kl. 15.30 Tips og tricks til korarbejdet
Kl. 16.30 Repræsentantskabsmøde – del 2
Kl. 17.30 Pause
Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.00 Sankt Annæ Pigekor synger Weyse og Ingemann -  fælles udflugt (bus) til Sankt Hans Kirke i Odense

Undervejs gennem dagen vil organist, korleder og medlem af HB, Lars Sardemann, lede os gennem udvalgte "Korsatser fra Kirkesangbogen". Efter fredagens program er alle velkomne til at blive til hyggeligt samvær – og til eventuelt at overnatte.
Hovedbestyrelsen glæder sig til at se så mange som muligt.

Nodestanden, Aarhus Musik ved Søren Storm vil være åben fra kl. 10.

Nyt navn og nye vedtægter
På repræsentantskabsmødet skal der tages stilling til et forslag fra hovedbestyrelsen om at ændre navn og vedtægter. Det sker ud fra et ønske om at afspejle den virkelighed, Folkekirkens Ungdomskor fungerer i. Formålsparagraffen skal således ændres, så det i højere grad fremgår, at organisationens virkeområde er kirke, folk og samfund. Det nye navn skal afspejle den nye identitet og samtidig signalere, at organisationen er for alle kor - ikke kun ungdomskor.

Valg til hovedbestyrelsen
På repræsentantskabsmødet skal der vælges nye hovedbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Alle
kredse skal opstille mindst én kandidat. Er man som medlem af Folkekirkens Ungdomskor interesseret i at
stille op til hovedbestyrelsen, kan man derfor kontakte sin stiftskreds. Kandidater kan dog opstilles helt
frem til valghandlingen på selve repræsentantskabsmødet.

Hvis der er behov for at vide mere om arbejdet i hovedbestyrelsen, er man meget velkommen til at
kontakte et af de nuværende hovedbestyrelsesmedlemmer. Forslag til repræsentantskabsmødets dagsorden skal være hovedbestyrelsen i hænde senest tre uger før
repræsentantskabsmødet.

Tilmelding og betaling – senest torsdag den 17. februar 2022 (OBS: NY FRIST)
Deltagelse fredag den 11. marts: 500 kr.
Deltagelse fredag den 11. marts og overnatning: 600 kr.

Tilmelding sker ved at skrive til sekretariatet på fuk@fuk.dk.
Angiv navn, samt om du deltager som repræsentant for en stiftskreds og i givet fald hvilken.
Betaling til konto: 2450-0742 478 289 – husk at anføre ’Navn, årsmøde 2022’.
Kredsrepræsentanternes transport betales efter aftale med den stiftskreds, der opstiller repræsentanten.
Øvrige deltagere betaler selv deltagelse og transport.