KORLIV-puljen støtter lokale initiativer

De midler, som KORLIV - folkekirkens kororganisation får ind via kirkeindsamlinger/kollekt, går først og fremmest til en pulje, der kan søges af kor og sangere med behov for økonomisk støtte. For eksempel til en korrejse, deltagelse i et stævne eller til et særligt projekt, der kan udvikle korarbejdet. Der kan ydes støtte til følgende områder:

Medlemskor i form af tilskud til deltagelse i / gennemførelse af

  1. Aktiviteter, der falder uden for korenes sædvanlige rammer
  2. Korstævner og kurser i og uden for Danmark
  3. Udenlandske korrejser
  4. Korbesøg og -udveksling i og uden for Danmark
  5. Særlige initiativer som f.eks. CD-udgivelse, udgivelse af jubilæumsskrift etc.

Korledere og korsangere i bestræbelse på inspiration og videreudvikling til gavn for korarbejdet

KORLIV-puljen har ansøgningsfrist to gange om året med ordinære frister henholdsvis 15. april og 15. oktober.

Sådan søger du:

Vil du søge om tilskud? Så send en kort ansøgning til sekretariat@korliv.dk

Bemærk: Hvis du søger om tilskud til en korrejse, skal du samtidig indsende et skema om antal korsangere, budgetoplysninger mv. via dette link: Oplysninger vedr. korrejse-ansøgning

Søger du om tilskud til andre formål indenfor puljens kriterier, skal ansøgningen indeholde en beskrivelse af formål, indhold og deltagere samt et budget for projektet.

Hvis du har spørgsmål, eller vil søge i løbet af året, kontakt da sekretariatet.