Kirkeindsamling/kollekt

Vi modtager alle bidrag med taknemmelighed – både fra kirker og privatpersoner, der ønsker at støtte korarbejdet.
Folkekirkens Ungdomskor er med på folkekirkens vejledende indsamlingsliste blandt de organisationer, der samles ind til i perioden fra Helligtrekonger søndag til Fastelavn, hvor der er fokus på børn og unge. Men det enkelte menighedsråd vælger selv, hvilke organisationer, der samles ind til hvornår – og hvordan.

Ønsker menighedsrådet at samle ind ved en børnegudstjeneste, hvor spirekoret medvirker, eller i forbindelse med julekoncerten, er man derfor frit stillet til det. På www.indsamling.folkekirken.dk kan man få idéer til alternative indsamlingsmetoder og også finde information om Folkekirkens Ungdomskor.

På grund af indsamlingsloven har vi ikke lov til at oplyse kontonummer og MobilePay her på siden. Men oplysningerne kan fås ved henvendelse til sekretariatet på sekretariat@fuk.dk eller telefon 21793531. Husk at skrive kollekt eller indsamling og også gerne kirkens eller giverens navn som tekst, så vi ved, hvem vi skal takke.