Studiedage i Nodebiblioteket

KORLIVs Nodebibliotek i Løgumkloster

Få fyldt dit repertoire-reservoire på KORLIVs Nodebibliotek i Løgumkloster. Du får inspiration til planlægning af årets repertoire med hjælp fra faglig konsulent Gitte Preussler og bibliotekar Annette Brøchner Lindgaard. 

HUSK - fra 6. - 16. juli er der Studiedage, med mulighed for fri overnatning i Løgumkloster, hjælp og rådgivning samt kollegial sparring.

Læs om Nodebiblioteket

________________________________________________

VILROK – KORLIVs unge stemmer

VILROK er KORLIVs ungeråd med en styregruppe på 10 korsangere på mellem 15 og 29 år. På årsmødet blev VILROK skrevet ind i KORLIVs vedtægter og har et bestyrelsesmedlem i KORLIVs hovedbestyrelse og stemmeret i KORLIVs repræsentantskab. Join them!

Kurser

KORLIVs Ungdomslederuddannelse

Synger du i kor og er en del af et fællesskab med andre unge? Så har du nu mulighed for at udvikle dine kompetencer som ungdomsleder, hvis du er mellem 16-29 år.

KORLIVs ungdomslederkursus tilbyder redskaber til personligt lederskab, kommunikation og selvfølgelig masser af korsang. Det er gratis at deltage.

Læs mere

Kor & Køn

Kønsparadokset i sangkulturen

Medlemsundersøgelsen fra 2020 viste, at ni ud af 10 korsangerne er piger. Sangens Hus' kortlægning af dansk korliv fra 2021 viste samme tendens: 73 % var kvinder mod 26 % mænd.

denne artikel dykker KORLIV og Videncenter for Sang i fællesskab ned i problemet, at markant flere piger end drenge synger i kor.

Læs også Kornyt 2021/2 om at være dreng og synge i kor

______________________________________________

Nyt navn: KORLIV - folkekirkens kororganisation

I 2022 skiftede organisationen navn fra Folkekirkens Ungdomskor til KORLIV - folkekirkens kororganisation. Navnet skal signalere, at vi er en kororganisation med rod i folkekirken, og er forpligtet på vores omverden. Vi inviterer alle med ind i korlivet.

Læs mere

______________________________________________

Bliv medlem

Et medlemskab af KORLIV - folkekirkens kororganisation åbner for et landsdækkende korfællesskab, der giver dig mulighed for som sanger og korleder at deltage i en lang række aktiviteter – både lokalt og på landsplan.

Der er to typer medlemskab: Et kormedlemskab og et personligt medlemskab for korledere og sangere, der ikke selv har kor, men er interesseret i korarbejde. Kor uden for folkekirken er også meget velkomne som medlemmer.

Bliv medlem og læs mere om medlemsskab her: www.medlem.fuk.dk

Danmarks største kororganisation

KORLIV - folkekirkens kororganisation er landsorganisationen af børne-, ungdoms- og voksenkor i og udenfor folkekirken. Med over 13.000 korsangere og korledere er vi Danmarks største kororganisation.

KORLIV varetager korsangernes og korledernes interesser gennem en lang række aktiviteter: Kurser, korstævner, nodeudgivelser, netværksgrupper og meget andet. KORLIV er en aktiv medspiller i det danske korarbejde i folkekirken, skoler og i forhold til at tilbyde børn og unge i Danmark et liv med sang og musik.

Kirkekorene er folkekirkens vækstlag og det første led i den musikalske fødekæde. Dette er af helt afgørende betydning både for kirken og for sangkulturen. KORLIV blev oprettet i 1968 under navnet Folkekirkens Ungdomskor. Organisationen skiftede navn til KORLIV - folkekirkens kororganisation i 2022 som resultat af en modernisering, der skal styrke KORLIV’s rolle som en aktiv kirkelig, politisk og kulturel medspiller.

Alle er velkomne i KORLIV! Korsangere, korledere, forældre, menighed, menighedsråd, præster – alle med interesse for folkekirken og for korsang. KORLIV er et fællesskab af frivillige, hvoraf mange bidrager til organisationens aktiviteter med nye idéer til alt fra at tilrettelægge kurser over ny kormusik til internationale netværk. KORLIV er både for den yngste spirekorsanger og for den erfarne korleder – og for alle os andre, der elsker at synge!